ఉషశ్రీ సంస్కృతి సత్కార సభ తేదీ: 15 ఆదివారం, మార్చి, 2020 వేదిక: యాదాద్రి భవన్‌ కల్యాణ మండపం, బర్కత్‌పురా, హైదరాబాద్‌

రేడియో వాల్మీకిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉషశ్రీ రామాయణమహాభారతాలను వర్తమాన సమాజంతో పోలుస్తూ, అందరికీ అర్థమయ్యే సులభ శైలిలో వివరించారు. అదే మార్గంలో నడుస్తున్న గరికిపాటి నరసింహారావు స్తోత్రాలను సామాజిక కోణంలో విశదపరుస్తున్నారు. ఉషశ్రీ 92 వ జయంతి పురస్కరించుకుని ఉషశ్రీ మిషన్‌…