ఘనంగా డా. కంభం పాటి స్వయం ప్రకాష్ జయంతి ఉత్సవాలు

 ఘనంగా డా. కంభం పాటి స్వయం ప్రకాష్ జయంతి ఉత్సవాలు రీసెంట్ గా ప్రముఖ సెక్సాలజిస్ట్ స్వర్గీయ  డా.కంభం పాటి స్వయం ప్రకాష్ గారి 56 వ జయంతి ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ లో కంభంపాటి…